ČlenstvíProč být členem ČATA?

 • jsme unikátní profesní organizace s tradicí od r. 1994
 • přísun nových aktuálních poznatků v jednotlivých aplikačních oblastech TA (psychoterapie, vzdělávání, organizace, poradenství)
 • možnost výpůjčky odborné literatury z knihovny ČATA a odborných žurnálů (TAJ ? Journal of Transactional Analysis)
 • sleva na vzdělávání v certifikovaných kurzech pořádaných ČATA
 • možnost účasti na odborných setkáváních a sdílení příkladů dobré praxe

 

Kdo může být členem ČATA?

Osoba starší 18 let se zájmem o Transakční analýzu, která bude respektovat a chovat se v souladu s Etickým kodexem ČATA Stanovami ČATA, Etickým kodexem EATA, popřípadě dalšími interními dokumenty. Členové jsou přijímáni usnesením prezidia ČATA na základě písemné přihlášky.

 

Jak se stát členem?

 • seznámit se s Etickým kodexem ČATA / EATA a Stanovami ČATA
 • vyplnit přihlášku, vytitknout a podepsat
 • přihlášku odeslat na adresu ČATA nebo její sken na mail (přihlášku projedná Prezídium a následně informuje zájemce o jeho přijetí do ČATA)

Uvedené materiály naleznete v části Dokumenty

 • na základě výzvy od Prezidia uhradit členský příspěvek na účet ČATA

Číslo účtu a adresa je uvedena v části Kontakty

 

Roční výše členských příspěvků

 • členové ČATA bez certifikace v TA  1.000,-Kč
 • členové ČATA se sponzorskou smlouvou nebo certifikací CTA  1.600,-Kč
 • členové ČATA s certifikací PTSTA,  CTA Trainer, TSTA  3.200,-Kč