Diploma in Business Coaching

DIBC-2018-300x188

Tento 21-denní program je rozdělen do 9-dvou dnů, jednoho dne zaměřeného na teorii a praxi supervize v koučování a čtyř skupin supervizních sezení skrze webinář. Program je připraven pro profesionály, kteří chtějí rozvinout své kompetence kouče skrze kontext byznysu. Úspěšné ukončení programu vede k získání certifikátu Diploma in Business Coaching.

Program je akreditován u International Coaching Federation (ICF) jako Accredited Coach Training Programme. To znamená, že úspěšní absolventi celého programu mohou získat certifikaci od ICF v úrovni ACC ACSTH nebo PCC ACTP. Program splňuje teoretický rozsah pro obě úrovně.

Program je dále akreditován u Association for Coaching at Advanced Diploma Level. Účastníci programu mohou absolvovat proces certifikace taktéž u této organizace.

Chcete-li se účastnit této akce, vyplňte tuto přihlášku.

Pokud máte doplňující dotazy, oslovte přímo organizátora:

Místem konání je PRAHA, Česká republika.