Členové ČATA

ČATA má 64 členů (aktualizováno 13.5.2019). Seznam členů je řazen abecedně a v současné době probíhá aktualizací údajů. Uveřejnění členů v tomto seznamu je dobrovolné a tudíž tento seznam není úplným výčtem všech členů.  

Jméno Zaměření v  TA Zkušenosti v TA
ADÁMEK Petr 101
BITTNER Igor 101  *
BOROVIČKA Karel O 3L
BOROVIČKOVÁ Renata C 3L
BORŮVKOVÁ Martina P 3L  
BUBLÍKOVÁ Irena 101  
ČANČURA Zdeněk 101  
ČEKALOVÁ Eva 101
ČEPICKÁ Blanka P PTSTA-P  
ČERMÁK Jan P 3L  
ČERNÍK David 101  
DOKSANSKÁ Jana 3L  
DOSTÁL Dušan 101
EHRLICHOVÁ Magdalena C 3L  *
FRANC Michal 101
HARVANOVÁ Jana C 3L  
HLAVÁČEK Jiří 3L  
HOIDEKROVÁ Markéta C 3L  *
HÖHL-SPENCELEY Uta C TSTA-C
HROTKOVÁ Iveta 101  
ILLICHMANNOVÁ Lucie C, O 3L
JAVŮREK Lukáš 101
JAVŮRKOVÁ Martina C DDV  
JELÍNEK Martin O 3L
JIRÁSKOVÁ Eva P 3L  
KARABINA Jan 101
KOLAŘÍKOVÁ Lucie O 3L
KOSEK Martin C, O DDV  
KRBCOVÁ Naděžda 101  *
KRYŠTOF David O, E DDV  
KUČEROVÁ Zdeňka 101
KUDRNOVÁ VOSEČKOVÁ Lucie  C DDV  
MAČASOVÁ Helena
MAHLEROVÁ Dagmar P 3L
MATĚJČKOVÁ-Zezulová Iva 3L  
MELÍŠKOVÁ Martina O 3L
NOVOBÍLSKÁ Renata O, C PTSTA-C  
NOVOTNÁ Libuše 101
OPLATKOVÁ Šárka 3L
PÁCHOVÁ Anna  P 3L  
PĚNIČKOVÁ Helena 3L  *
PIKOROVÁ Radmila C PTSTA-C  
POUPĚTOVÁ Šárka C CTA-C  
SCHORM Oswald P, C, O, E 3L  
STAŇKOVÁ TITMAN Nora 3L
STARÝ Karel  
STEINBAUER Jiří C, O 3L  *
STRUNZOVÁ Věra 101
SZALAYOVÁ Ida 101  
ŠÁLEK Martin
ŠIMEK Jan E DDV
ŠKURLA Martin 101  
ŠTEFÁNEK Josef P 3L  
ŠTEFÁNKOVÁ Jozefína 101
TITMAN Martin C 3L
TOMAN ROUSOVÁ Eva O, C 3L  
TOMANOVÁ Kristýna C 3L  
VAVŘÍKOVÁ Markéta C 3L  *
VEČEŘA Martin 101  
VLČKOVÁ Zuzana
VONDROVÁ Martina E DDV
ZIGMANOVÁ Irena C 3L  
ZLOCHOVÁ Martina O 3L

Vysvětlivky – Zaměření v TA

C – poradenství (counselling)
E – vzdělávání (education)
O – organizace (organization)
P – psychoterapie (psychotherapy)

Vysvětlivky – Zkušenosti v TA

(od úrovně CTA se jedná o oficiální titul v oblasti TA – uváděný za jménem, nejvyšší stupeň je TSTA)
101 – absolvent základního kurzu TA 101
3L – absolvent tříletého vzdělávacího cyklu (série navazujících seminářů / workshopů)
DDV – člen s dohodou o dalším vzdělání
CTA – certifikovaný transakční analytik (1. úroveň zkoušky)
PTSTA – dočasně jmenovaný tréningový a supervizující transakční analytik pod supervizí (TEW)
TSTA – tréningový a supervidující transakční analytik (2. úroveň zkoušky)

Máte-li připomínky k seznamu členů (neaktuálnost / neúplnost / nepřesnost) napište, prosím, na .