Rámec pro změnu a růst – Transakční analýza v organizacích

Rámec pro změnu a růst – Transakční analýza v organizacích

Přihlásit na workshop se můžete vyplněním této přihlášky.

Organizace jsou permanentně vyzývány ke změnám. Během let potřeba změn roste čím dál víc. Top manažeři, ředitelé lidských zdrojů, externí konzultanti –a samozřejmě –zaměstnanci potřebují vyvážit rychlost změn a jejich řízení.

Workshop nabízí psychologický přístup transakční analýzu jako rámec práce sorganizacemi v situacích čelení zátěži a výzvám. Během workshopu budou mít účastníci příležitost:

  • naučit se myšlenky Erica Berneho o základních aspektech skupinové dynamiky a rozvoji skupin
  • rozumět třem aspektům leadershipu v teorii transakční analýzy a reflektovat na vlastním pozorování a efektivity jako team leadera
  • použít pragmatický nástroj pro porozumění organizační kultury a pro začlenění členů organizace do dialogu o potřebách nutných pro rozvoj
  • analyzovat organizační kulturu a naplánovat intervence pro udržitelný rozvoj
  • rozlišit osobní a systémovou dimenzi plánování procesu rozvoje
  • sdílet s kolegy vlastní projekt rozvoje organizace
  • získat supervizi vlastního projektu rozvoje organizace

Workshop je interaktivní, zaměřený na praktické využití a potřeby účastníků.

Thorsten Geck, TSTA-O

je diplomovaný psycholog s mnohaletou praxí s organizacemi, trénující a supervizní transakční analytik v oblasti organizací.

Seminář se koná 18. – 19. května 2018, Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1

Detailní informace neleznete také v tomto letáku.

Přihlásit na workshop se můžete vyplněním této přihlášky.

 

Kontakt na organizátora: