Vzdělávání

Česká asociace transakční analýzy poskytuje vzdělávání pro členy asociace i pro zájemce z řad široké veřejnosti ve všech oblastech aplikací TA (psychoterapie -P, vzdělávání -E, organizace -O a poradenství -C). Jedná se většinou o 2 – 3 denní workshopy vedené lektorem s certifikací PTSTA či TSTA. Absolventi těchto workshopů obdrží od ČATA potvrzení (počet hodin teorie, sebezkušenosti a supervize). Supervize a sebezkušenosti jsou nejen nástrojem k sebepoznání, ale i jednou z podmínek k získání certifikace v transakční analýze (CTA). Jsou poskytovány odborníky se vzděláním v TA na úrovni CTA, PSTA, PTSTA nebo TSTA.

 

V současné době jsou realizovány

Tříletý výcvik v TA (tzv. Tříletka), který je tvořen navazujícími workshopy ve kterých obsáhne všechny oblasti a nástroje TA. Lektory Tříletky jsou PhDr. Blanka Čepická, Ph.D., PTSTA-P, Dr. Sylvia Schachner, PTSTA-E, Thorsten Geck, TSTA-O a Uta Höhl-Spenceley, TSTA-C.

Advanced Training vedený lektorkou Uta Höhl-Spenceley, TSTA-C. Advanced Training se zaměřuje na prohloubení znalostí v oblasti TA v poradenství.

Mimo uvedených dlouhodobých výcviků organizuje ČATA i jednotlivé workshopy a semináře. V případě zájmu zprostředkovává supervize a přípravu ke zkouškám.