VzděláváníČeská asociace transakční analýzy poskytuje vzdělávání pro členy asociace i pro zájemce z řad široké veřejnosti ve všech oblastech aplikací TA (psychoterapie -P, vzdělávání -E, organizace -O a poradenství -C). Jedná se většinou o 2 ? 3 denní workshopy vedené lektorem s certifikací PTSTA či TSTA. Absolventi těchto workshopů obdrží od ČATA potvrzení (počet hodin teorie, sebezkušenosti a supervize). Supervize a sebezkušenosti jsou nejen nástrojem k sebepoznání, ale i jednou z podmínek k získání certifikace v transakční analýze (CTA). Jsou poskytovány odborníky se vzděláním v TA na úrovni CTA, PSTA, PTSTA nebo TSTA.

V současné době jsou realizovány

Základní systematický výcvik v TA pod názvem TA210, který poskytne absolventům ucelený teoretický přehled o konceptech a metodách transakční analýzy a možnostech jejich využití v různých profesních oblastech. Účastníci budou mít možnost vyzkoušet si aplikaci získaných znalostí a dovedností na příkladech ze svého profesního a osobního života.

Advanced Training vedený lektorkou Uta Höhl-Spenceley, TSTA-C. Advanced Training se zaměřuje na prohloubení znalostí v oblasti TA v poradenství.

Mimo uvedených dlouhodobých výcviků organizuje ČATA i jednotlivé workshopy a semináře. V případě zájmu zprostředkovává supervize a přípravu ke zkouškám.

Informace o všech seminářích naleznete v části Aktuální workshopy.